Budynek TVP

Kolejnym planowanym  przedsięwzięciem będzie realizacja przebudowy dawnego budynku Radia i Telewizji, przy ul.Niedziałkowskiego w Szczecinie, zakupionego przez firmę w 2015 roku.